Les dinàmiques de grup

Les dinàmiques de grup estimulen la nostra creativitat, la emotivitat i el dinamisme.
Per què en grup?

 • Perque jugar i treballar en grup enforteix la nostra capacitat de percepció, observació i empatía.
 • En grup s’obre un espai segur on s’ens dóna permís per expresar emocions, desitjos, pors, dificultats…, generant col.laboració i complicitat.
 • Ës un atreviment lúdic, movilitzador i compromès.

Exemples de dinàmiques de grup:

La Nau que ve de l’Espai

Qué us sembla si us diem que el món s’acaba, que en breu arribarà una nau de l’espai, que sou vuit, però que a la nau només podreu pujar i salvar-vos sis?

Tenint en conte que sou els següents personatges:

 • Un metge
 • Un cura
 • Una prostituta
 • Una dona embarassada
 • Un mestre
 • Un pagès
 • Una jove estudiant
 • Un enginyer

Entre tots plegats, haureu de decidir qué es el millor per la humanitat. Quins són els dos personatges que s’hauràn de quedar a terra i no es salvaràn.

Treballem llavors la escolta activa, aprenem a resoldre entre tots un conflicte, i empatitzem i aprenem a ser assertius defenent els nostres arguments.

Una cadira per a vuit

Coneixeu el joc de les cadires? Sempre hi ha una cadira de menys i algú es queda sense seure i queda eliminat, oi? I si el juguem del revès?

No eliminem jugadors, eliminem cadires. I reforcem la nostra capacitat de treball en equip per tal d’acabar trobant la manera de seure vuit en una sola cadira. I per suposat, el repte sempre és aconseguit.