El joc

El joc fa que l’activtat Teatral sigui divertida, implica entreteniment, descans i distensió. Prenem consciència de les preocupacions i ocupacions per començar a experimentar i a improvitzar, potenciant d’aquesta manera la fantasía i la creativitat.

Jugar fa que el sentit de l’humor formi part del Creixement Personal.

Exemples de Joc Teatral

Som com ens movem

Prenem consciència del’espai i ens comencem a moure dins d’ell. Juguem a ser diferents personatges i mour’ens com ells. Els diferents personatges proposats poden ser:

  • Un Rey
  • Una model de pasarel.la
  • Un indigent
  • Un avi
  • Un nen petit

Associem emocions i sentiments a cada personatge. D’aquesta manera sóm conscients de com expressem corporalment també les nostres emocions. Quant anem per la vida sentint-nos Reys, o vells, o feliços com nens petits… quines postures corporals acompanyen aquestes sensacions, sentiments iemocions?