Metodologia

EL PAPER DEL FORMADOR

Creiem en la feina del formador com “observador” que acompanya a la formació de la persona, mitjançant propostes, jocs i exercicis que culminen en la posada en escena sobre l’escenari.

Per tant, cadascú desenvolupa les seves habilitats personals convertint-se en membre actiu de la seva formació

El formador, es llavors, el guía que incita, participa i motiva el canvi i la transformació.

CANVIAR LA CONDUCTA PER CANVIAR L’ACTITUD

Amb nosaltres i amb els altres.

Provoquem incoherències entre el que pensem i el que fem. Expresant-nos de maneres diferents, escenificant situacions fictícies o reals, de manera controlada, per vèncer pors, barreres i prejudicis

COHESSIÓ DE GRUP

I com ho fem tot això?

L’ aspecte social al nostre projecte es fonamental. Som una Escola de Teatre, sí, però també som un equip de persones, i això es el que trobaràs. Un grup de persones que juguen junts, que aprenen junts, que fan Teatre junts, que van a veure Teatre junts.

On no arriba un, n’arriba la resta. Tots sumem.

ESTRATÈGIES

Les estratègies que utilitzem per portar a terme aquesta transformació són: