Temàtiques tractades

Autoconcepte: Desenvolupar la imatge d’un mateix. Reconèixer debilitats, fortaleses, valors, actituds… Saber mirar dins nostre, però també a fora. L’autoconèixement es el suport i el motor de la identitat i l’autonomía personal. El treballem establint objectius amb els nostres propis recursos.

Empatia: És innata. Poder ficar-nos a la pell dels altres. Sentir el que altres senten, ens permet reconèixer les reaccions, emocions i opinions alienes. Anar més enllà de les diferències ens fa més tolerants en les interaccions socials.

Assertivitat: Respectar-se un mateix respectant els altres. Tenir en compte els nostres drets sense perjudicar ningú. Explicar les nostres idees, opinions i sentiments reafirmant el dret inalienable de tots a expressar-se i establir els límits en les relacions socials.

Relacions interpersonals: Aprendre a relacionar-nos i mantenir aquestes relacions. També aprendre a detectar aquelles que ens bloquejen o ens perjudiquen. Relacionar-nos de manera positiva e interdependent.

Emocions i Sentiments: Viatjar al nostre interior per conèixer més a fons els nostres sentiments sense por de les seves senyals. Reconèixer també el context en que es donen aquests sentiments. Fer coincidir el que sentim amb la nostra conducta, per tal d’assolir el màxim grau de benestar.

Creativitat: Veure la realitat des d’una altra perspectiva. Jugar amb la imaginació per crear, inventar i relacionar-ho tot de nou. Fer descansar la raó per fer disminuir els nostres límits. Sortir de nosaltres mateixos, i reinventar-nos.

Resolució de Conflictes: Aprofitar els conflictes per aprendre. No sempre es possible ni desitjable evitar-los. Els conflictes ens ajuden a evolucionar. Dominar-los ens dóna la possibilitat de desenvolupar la nostra creativitat i flexibilitat.

Control d’estres: No podem sempre evadir les tensions. El seu control ens ajudarà a reconeixer-les, identificar el seu origen i poder-lo contrarestar.

Presa de decisions: Podem esperar que la vida actuï sobre nosaltres o actuar nosaltres sobre la nostra vida. Ens podem perdre si deixem que la sort tingui un pes excessiu en el nostre camí. Hem de decidir proactivament per tenir el control de les nostres experències.

Pensament crític: Analitzar el nostre entorn mitjançant la raó i l’emoció de manera activa. Convertir la informació en conèixement. Per qüestionar, investigar i buscar solucions alternatives.